Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-176

2006.07.15: Kampania Ratujmy aleje trwa

Wybierając się na wakacje w plener, zwłaszcza na teren Warmii lub Mazur, warto wiedzieć, że Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur "Sadyba" prowadzi kampanię pod hasłem "Ratujmy aleje", której celem jest ochrona przed... »

2006.05.17: Wnioski do studium - zieleń

(projekt - wersja robocza) Wnioskujemy o właczenie do terenów ZP1 następujących obszarów: - Skwer Batalionu AK Zaremba na rogu ul. Poznańskiej i Wspólnej. - Część istniejącego parku przy ul. Świętokrzyskiej przy Emilii Plater pomiędzy ul... »

2006.05.15: Wnioski do studium - Kabaty

(projekt - wersja robocza) Wnosimy o lepszą ochronę Lasu Kabackiego w rejonie Kabat poprzez wzmocnienie ochrony strefy buforowej w następujący sposób: 1.Zakwalifikowanie obszaru w czworokącie pomiędzy granicą rezerwatu Las Kabacki, ul... »

2006.03.16: Co w ZOM-ie piszczy

16 marca, po raz drugi już, warszawskie organizacje ekologiczne zawitały w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta. Celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z tegoroczną edycją akcji Warszawa Stolicą Czystości, czyli ekologicznego... »

2006.03.01: Z drogi, drzewa, samochód jedzie!

Osiedle Wrzeciono urbaniści zaprojektowali z wewnętrznym ogrodem jordanowskim. Zdawali sobie sprawę, że ludziom zamieszkującym blokowisko taki teren jest szczególnie potrzebny. Enklawa zieleni dobrze służyła mieszkańcom przez wiele lat... »

2006.02.01: Bielszy odcień zieleni

...czyli prospektywna zaduma nad minionym rokiem Nasilają się spory i dyskusje na temat obecnego i przyszłego zwierzchnictwa nad władzami stolicy. Nie zważając na nie sporą część rządów nie tylko w Warszawie przejęła zima. Aktualna aura to... »

2006.01.30: Co z tą Warszawą - sprawozdanie

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Akcja edukacyjna „Co z tą Warszawą?” w okresie od dnia 1 lipca 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, określonego w umowie nr 130, zawartej w dniu 8 sierpnia 2005 roku... »

2006.01.23: Półroczna kronika pewnego trawnika

Na jednej z bielańskich ulic istniał kiedyś pas zieleni między chodnikiem a drogą dla rowerów. Na tym zdjęciu (z lutego 2005) widać, co z niego zostało po paru latach działania opadów deszczu i kół samochodów. W zeszłym roku miejsce to... »

2006.01.12: Zmiany w ZOM?

W związku ze zmianami organizacyjnymi, które przeprowadzono pod kierownictwem nowej Dyrekcji w 2005r., Zarząd Oczyszczania Miasta za jeden ze swych celów uznał umożliwienie zainteresowanym osobom i organizacjom wpływania na realizowane... »

2005.12.30: Jak założyć własny zieleniec?

Niniejsze zalecenia dotyczące zakładania i pielęgnacji zieleńców opracowane zostały przez stowarzyszenie Zielone Mazowsze w ramach projektu Co z tą Warszawą? We wstępnej fazie przygotowania terenu należy obszary przeznaczone do nasadzeń... »

2005.12.30: Zieleń miejska - gdzie szukać pomocy?

Zachęcamy Cię do zadbania o zieleń w mieście! Jeśli zauważyłeś, że trawnik lub zieleniec w twojej okolicy jest zaniedbany, to wiedz, iż utrzymywanie zieleni o charakterze lokalnym należy do podstawowych zadań dzielnic warszawskich... »

2005.12.29: Podsumowanie pierwszej edycji akcji zazieleniania Warszawy

Co z tą Warszawą? Takie pytanie zadaje sobie chyba każdy widząc szarą, betonową pustynię, w jaką powoli przekształca się centrum miasta. Odpowiedź na nie postanowili znaleźć członkowie stowarzyszenia Zielone Mazowsze, którym od dawna na... »

2005.12.18: Projekt zieleni miejskiej przy Tynieckiej 27

Trawnik znajdujący się na rogu ulic Tynieckiej i Malczewskiego oddziela chodnik od ulicy. Jest on notorycznie rozjeżdżany przez nieprawidłowo parkujące samochody oraz rozdeptywany przez pieszych. Zapobiec temu ma zamontowanie ogrodzenia... »

2005.12.18: Projekt zieleni miejskiej przy Opaczewskiej 13

Zgłoszone do akcji Co z tą Warszawą? klomby, otaczające budynek przy ul. Opaczewskiej 13, lata swej świetności miały już dawno za sobą. Od strony północnej zieleń zanikła całkowicie, pozostawiając jedynie silnie zdeptaną i zbitą glebę... »

2005.12.18: Projekt zieleni przy Nowogrodzkiej 46

Wewnątrz podwórka "studni" w kamienicy przy ul. Nowogrodzkiej 46 znajduje się zaniedbany, nieestetyczny klomb. Porasta go zaledwie kilka roślin: 3 drzewa dzikiej śliwy oraz różne odmiany Hosty (funkia Siebolda, funkia Fortunea). Jego... »

2005.12.18: Projekt zieleni miejskiej przy Narbutta 44

Podwórze kamienicy przy ulicy Narbutta 44, było jednym z najbardziej zaniedbanych miejsc, jakim zajęło się Stowarzyszenie Zielone Mazowsze w ramach akcji Co z tą Warszawą? Teren samym swoim położeniem przygnębia mieszkańców, gdyż znajduje... »

2005.12.18: Projekt zieleni miejskiej przy Darwina 7

Projektem objęto dwa zniszczone, trójkątne trawniki znajdujące się obok budynku przy ul. Karola Darwina 7. Zieleniec na jednym z nich zaprojektowany został przy użyciu samych niskich krzewów, gdyż inaczej uniemożliwiałby swobodę patrzenia... »

2005.12.18: Projekt zieleni miejskiej przy Chotomowskiej 3

Na terenie przed budynkiem znajdującym się przy ul. Chotomowskiej 3 zaprojektowany został układ krzewów i roślinności okrywowej, w ten sposób by pokryć nimi całą powierzchnię. Usytuowanie roślin - na zasadzie, iż najwyższe znajdują się... »

2005.12.12: Na Młocinach śmieci nadal górą

2 sierpnia b.r. pochwaliliśmy Urząd Dzielnicy Bielany za ustawienie przy ul. Prozy barier zapobiegających wjazdowi samochodów. Było to jedno z niewielu działań, które w tym roku udało się mieszkańcom "wymęczyć" od urzędników. Zwróciliśmy... »

2005.11.11: Las Bielański A.D. 2005 - podsumowanie akcji społecznych

W sierpniu zamieściliśmy w tej witrynie apel o poparcie listu otwartego do prezydenta Warszawy w sprawie ochrony Lasu Bielańskiego . Wracamy do tego tematu, aby podsumować akcję i przekazać zainteresowanym trochę nowych informacji. W... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-176 | Dodaj nowy