Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-298

2011.07.17: Poszukiwany pracownik do projektu Klimat bez sadzy

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze poszukuje osoby chętnej do pracy przy projekcie będącym częścią międzynarodowej kampanii Sootfree for the climate, czyli Klimat bez sadzy poświęconej ograniczeniu zanieczyszczenia powietrza w miastach przez... »

2011.05.12: Od hegemonii do ograniczeń dla aut w mieście

Nawet jeżeli od samego początku dwudziestego wieku auta budziły powszechny podziw, można powiedzieć, że to w latach 60-tych Francja uwierzyła w samochody. Symbolizowały one postęp i prestiż, a ich promowanie miało zapewniać rozwój (w... »

2011.04.20: Jak przewieźć 45 ludzi? Eksperyment z Lublina

Forum Rozwoju Lublina wykonało we współpracy z Porozumieniem Rowerowym Lublin oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Lublin polski remake znanego zdjęcia z Münster, pokazującego zajęcie terenu przez różne środki transportu. W... »

2011.04.09: Ile obwodnic ma Warszawa?

Po stolicach zachodnioeuropejskich przyszedł czas na stolicę Polski. Staraliśmy się ją omówić w schemacie podobnym do innych miast, jednak – jak zaraz zobaczycie – obwodnice Warszawy wymykają się takiemu banalnemu... »

2011.03.01: Ile obwodnic ma Londyn?

Londyn nie do końca pasuje do naszego przeglądu obwodnic stolic europejskich , ze względu na znacznie większe rozmiary i liczbę mieszkańców (dlatego też nie zamieszczamy mapki). Warto go jednak wymienić jako dobrze udokumentowany... »

2011.02.27: Prawa pasażera w zasięgu ręki

Komisja Europejska prowadzi ogólnoeuropejską kampanię informacyjną w 23 językach, dzięki której pasażerowie podróżujący samolotem lub koleją będą mieć łatwiejszy dostęp do informacji o przysługujących im prawach. Mimo iż Komisja... »

2011.02.10: Ile obwodnic ma Wiedeń?

Dotychczas w naszym cyklu obwodnicowym tendencyjnie przyglądaliśmy się jedynie miastom o ukończonych obwodnicach zewnętrznych, takim jak Berlin czy Bruksela . Dzisiaj dla odmiany weźmiemy na tapetę Wiedeń, który nie ma żadnego kompletnego... »

2011.02.09: Szwedzkie przechadzki i przesiadki

Ostatni odcinek szwedzkich widokówek poświęcony będzie podróżom pieszym i szynowym, jak też sposobom na ich wygodne łączenie. Przy stacji metra wystarczy jeden pas ruchu. Dla autobusów, rzecz jasna (oznakowanie pionowe widoczne po obu... »

2011.02.06: Konferencja końcowa projektu LINK

W ramach kontynuacji podsumowań roku 2010 prezentujemy krótką relację z konferencji końcowej projektu LINK - Europejskiego Forum Pasażerskich Podróży Intermodalnych. Konferencja końcowa LINK Forum miała miejsce w budynku Komitetu Regionów... »

2011.01.30: Ile obwodnic ma Bruksela?

Kontynuując przegląd obwodnic stolic europejskich, z Berlina przeniesiemy się do Brukseli, jednego z bardziej zmotoryzowanych miast UE. Tutaj również jednak kierowcy nie mogą liczyć na trzy bezkolizyjne obwodnice, a priorytetem... »

2010.09.27: Niezbędność Trasy Świętokrzyskiej?

W związku z wypowiedzią Pani Marty Zawiły-Piłat, rzecznik Dzielnicy Pragi-Północ, cytowaną w artykule w Życiu Warszawy (Stary młyn zakręci Trasą Świętokrzyską, 2010.09.27), pragnę zwrócić uwagę na następujące sprawy: 1. We współczesnych... »

2010.06.24: Czerwiec miesiącem konferencji

Jak zapewne stali czytelnicy zauważyli, ostatnio spadła nieco częstość i regularność aktualizacji niniejszej strony. Jedną z przyczyn jest wysyp warsztatów i seminariów o tematyce transportowej, w których w miarę naszych możliwości staramy... »

2010.06.13: Jak władze uzasadniają trucie warszawiaków

11 grudnia 2009 r. Komisja Europejska odrzuciła większość wniosków Polski o przedłużenie terminów dostosowania do unijnych przepisów w dziedzinie jakości powietrza . Pełną treść decyzji KE można znaleźć na stronie: http://ec.europa... »

2010.05.30: Zielone Mazowsze wciąż się uczy

W dniach 16-23 maja dzięki uprzejmości Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej ekipa stowarzyszenia Zielone Mazowsze miała okazję uczestniczyć w wyjeździe studyjnym wraz z rowerzystami z innych organizacji zrzeszonych w sieci Miasta dla Rowerów... »

2010.05.05: Aby Warszawa miała czym oddychać

Wniosek dot. społecznych postulatów zmierzających do ochrony zdrowia mieszkańców Stolicy w sytuacji niekorzystnego stanu sanitarnego powietrza w naszym mieście. Działając w interesie publicznym, na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Stolicy... »

2010.04.22: Żałoba obala mity o komunikacji

Właśnie zakończyła się najdłuższa w ostatniej kadencji żałoba narodowa. Przez ponad tydzień trwały jednak nie tylko różne uroczystości z tym związane, ale i wiele ciekawych zmian w warszawskiej komunikacji. Warto przyjrzeć się bliżej kilku... »

2010.04.05: Ulica przyjazna dla rowerów i autobusów

W Kopenhadze od lat obowiązuje moratorium na rozbudowę układu drogowego. To jednak nie wystarczy - żeby zapewnić zrównoważony rozwój transportu, w wielu przypadkach trzeba także zwężać i zamykać już istniejące ulice. Dzisiaj zajmiemy się... »

2010.03.25: Założenia studium komunikacyjnego Bielan i Bemowa trzeba uzupełnić

Wnioski i uwagi dotyczące Studium komunikacyjnego rejonu dzielnic Bielany i Bemowo w związku z przebiegiem wylotu trasy S7 na Gdańsk. Stowarzyszenie zwraca uwagę, że zanim podejmie się właściwe prace nad w/w Studium, zachodzi pilna... »

2010.02.04: Uwagi do projektu placu Wileńskiego

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji. W nawiązaniu do rady technicznej w siedzibie BDiK 29 stycznia b.r. i w oparciu o projekt udostępniony 1 lutego br., przedstawiamy stanowisko w sprawie Koncepcji organizacji ruchu na skrzyżowaniu plac... »

2010.01.26: Prowizorka po holendersku

Miasto jest jak organizm - żyje, ewoluuje, zmienia się. Aby za tym nadążyć, każde miasto, tak metropolia jak i senne miasteczko powiatowe, musi i ulega ciągłym przebudowom. Życie, to także starzenie się - także miejskiej infrastruktury... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-298 | Dodaj nowy