Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-298

2006.12.08: Lotniska skazane na upadek

„Dziennik” w całostronicowym artykule Jacka Krzemińskiego przestrzega przed szałem budowy lotnisk, jaki ogarnął samorządy. Gdyby małe miejscowości zrealizowały swoje plany budowy lotnisk, niebo nad Polską zasłoniłyby eskadry... »

2006.11.19: Bike 'n Ride jako element łańcucha zrównoważonej mobilności

(referat dr. Piotra Kuropatwińskiego ze spotkania generalnego Koalicji Lanckorońskiej w Augustowie, 18-19 listopada 2006 r.) Kilkuletnie doświadczenie uczestniczenia w przygotowaniach i śledzenia procesu realizacji Gdańskiego Rowerowego... »

2006.10.23: Mapa konfliktów z obszarami Natura 2000

Przedstawiamy mapę potencjalnych konfliktów sieci dróg krajowych i autostrad z obszarami Natura 2000 w Polsce. Na mapie pokazano wszystkie obszary Natura 2000 w Polsce zgłoszone do Komisji Europejskiej, zarówno przez Ministerstwo... »

2006.09.30: Sprawozdanie z projektu inicjującego reaktywację Koalicji Lanckorońskiej

Przedstawiamy raport końcowy z projektu pt. Centrum Zrównoważonego Transportu - sieć współpracujących organizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w transporcie zrealizowanego przez stowarzyszenie Zielone Mazowsze w okresie od 1 grudnia... »

2006.09.25: Odwołanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań Trasy AK

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze nie zgadza się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu Trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku od Al... »

2006.09.14: Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego SPO Transport

Informację sporządził Krzysztof Rytel ze stow. Zielone Mazowsze, przedstawiciel organizacji ekoogicznych w Komitecie. Było to posiedzenie wyjazdowe w Gdańsku, gdyż następnego dnia prezentowano realizowane w ramach programu projekty - Trasa... »

2006.09.06: Opinia Inżyniera Ruchu do koncepcji połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą

BD-IR/PR/948/06 Warszawa, dnia 06.09.2006 r. Do: Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o. do geometrii ulicy Dewajtis, ulicy Marymonckiej i Wisłostrady. Obiekt: Koncepcja połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą oraz zapewnienia miejsc... »

2006.07.26: Opinia o nowej koncepcji obsługi komunikacyjnej UKSW

Do: Biuro Prac Inżynierskich, Warszawa. Dotyczy: koncepcji obsługi komunikacyjnej UKSW . Szanowni Państwo, Dziękujemy za przekazany do zaopiniowania projekt koncepcyjny obsługi komunikacyjnej UKSW. Poniżej przedstawiamy uwagi naszego... »

2006.07.13: Polskie Linie Kolejowe i GDDKiA nie są w stanie wykorzystać funduszy unijnych

13 lipca 2006 Komitet Monitorujący SPO Transport zaakceptował zmianę w programie operacyjnym, umożliwiającą współfinanowanie dokończenia pierwszej linii metra w Warszawie. Projekt był początkowo zgłoszony do działania 1.6 ZPORR, ale został... »

2006.07.02: Przypomnij drogowcom o ścieżce na moście Grota

Toczy się postępowanie administracyjne w sprawie rozbudowy trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej. Na rozprawie 2 czerwca przedstawiciele GDDKiA stwierdzili, że jest za wcześnie, by rozstrzygać o takich szczegółach jak np... »

2006.06.02: Subiektywnie o mnożeniu konsultacyjnych bytów na Trasie AK

Już właściwie wszystkie urzędy w Warzawie nauczyły się, że spotkania konsultacyjne z mieszkańcami należy robić "po godzinach". Tym jedynym niepokornym pozostał jednak Urząd Wojewódzki, który wyznaczył rozprawę administracyjną w sprawie... »

2006.05.15: Wnioski do studium - układ drogowo - uliczny

(projekt - wersja robocza) Wnioskujemy o zmianę planowanego systemu dróg wyższego rzędu na taki, który będzie zapobiegał wprowadzaniu w granice miasta ruchu tranzytowego, nie mającego na terenie miasta celu bądź źródła. Dlatego też... »

2006.05.13: Wnioski do studium - strefowanie ruchu

(projekt - wersja robocza) W pełni popieramy wymienione w tekście studium lokalizacje stref ruchu uspokojonego (Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Królewska, Świętokrzyska, Marszałkowska) oraz stref ruchu pieszego i rowerowego (Stare i... »

2006.04.13: Bezpłatne broszury dla organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze wydało dwie broszury dla organizacji pozarządowych i grup mieszkańców, które można otrzymać bezpłatnie. Broszura pt. Wpływ transportu drogowego na środowisko i zdrowie ludzi zawiera podstawowe fakty... »

2006.04.03: Nowe studium dla Warszawy - pierwsze wrażenia

W dniu 29 marca 2006 r. wyłożony został do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy. Z projektem można zapoznać się w Biurze Naczelnego Architekta Miasta, na XIII piętrze... »

2006.03.31: Powstała ogólnopolska Koalicja na rzecz Zrównoważonego Transportu

30 marca 2006 r. w Warszawie odbyło się założycielskie Spotkanie Generalne Koalicji na rzecz Zrównoważonego Transportu (znanej także pod hasłem Koalicja Lanckorońska - Reaktywacja). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ok. 20... »

2006.03.07: Szwedzi powstrzymują potop (samochodów)

Uruchomiony w styczniu tego roku system opłat za wjazd do centrum Sztokholmu ograniczył ruch samochodowy w stolicy Szwecji o jedną czwartą (100 tys. pojazdów dziennie) i zwiększył liczbę pasażerów transportu publicznego o 40 tys. osób... »

2006.02.08: Czy ZOM powinien sprzątać śnieg zanim ten spadnie?

Nadany 7.02.2006 r. późnym południem Wywiad Kuriera poruszał kwestię wpływu odśnieżania ulic Warszawy na ich przejezdność. Pani redaktor Iwona Sulik prowadząca program w naszym odczuciu potraktowała problem płytko i nieobiektywnie, a jej... »

2006.01.30: Sprawozdanie z działań Rzecznika Niezmotoryzowanych w 2. połowie 2005

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych w okresie od 1 sierpnia 2005 do 31 grudnia 2005, określonego w umowie nr 259, zawartej w dniu 23 sierpnia 2005, pomiędzy Ministrem Polityki... »

2006.01.07: Zapraszamy do udziału w koalicji na rzecz zrównoważonego transportu

Uprzejmie informujemy, że Zielone Mazowsze rozpoczęło realizację projektu mającego na celu stworzenie sieci organizacji działających na rzecz zrównoważonego transportu, na bazie wcześniej istniejącej Koalicji Lancorońskiej. Głównym celem... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-298 | Dodaj nowy