Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-298

2007.08.02: Wyrok uchylający zgodę na przebudowę trasy AK

Publikujemy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z uzasadnieniem uchylający decyzję Ministra Środowiska ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu trasy Armii Krajowej... »

2007.08.02: Sąd uchylił decyzję w sprawie rozbudowy trasy AK

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał nasze odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy Trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S8 na odcinku od Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie do ul. Piłsudskiego w... »

2007.07.13: Wniosek w sprawie przebudowy ulic Andersa i Mickiewicza

W związku z zawiadomieniem WŚR.I.DW/6613/1/61/07 o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Andersa i ul. Mickiewicza wraz z wiaduktem nad torami PKP i ul. Słomińskiego na odcinku od ul... »

2007.06.30: Ocena skutków indykatywnego wykazu dużych projektów POIiŚ

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 621 z późn. zmianami) stowarzyszenie Zielone Mazowsze składa niżej wymienione wnioski w postępowaniu dotyczącym oceny... »

2007.06.21: Awantura o most Krasińskiego

Na XXXVI forum dyskusyjnym Stowarzyszenia Inzynierów i Techników Komunikacji na temat Wstepna koncepcja Trasy Mostowej Budowlana - Krasińskiego wraz z ekologicznym środkiem transportu tłum był okrutny. Sala pełna, głównie mieszkańcy... »

2007.06.18: Cudy nad Wisłą

Niezawodne powiedzonko naszych urzędników, które słyszy niejeden petent i interesant, brzmi: "nie da się". Czasem jest wypowiedziane szybko, jednym tchem: "niedasie". Czasem z akcentem "Nię, Da, Sięł", a czasem jeszcze w inny sposób, bo... »

2007.06.04: Szukamy ankieterów na pomiary w Wałczu i Pile

Celem pomiarów jest uzyskanie wiarygodnych danych dotyczących potencjału przewozowego linii kolejowej Piła - Wałcz, ilości i preferencji pasażerów poruszających się między Piłą a Wałczem autobusami, koleją i samochodami osobowymi, czy... »

2007.06.01: Jacques Barrott za przerzucaniem transportu z dróg na kolej

Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zamieszczono list Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, Jacquesa Barrota, do Minister Rozwoju Regionalnego Grażyny Gęsickiej w sprawie przekazania przez Polskę Strategii... »

2007.05.18: Kwestionariusz zgłoszeniowy do LINK

Jeżeli są Państwo zainteresowani Forum Pasażerskich Przewozów Intermodalnych LINK , prosimy o wypełnienie poniższego Kwestionariusza zgłoszeniowego do Europejskiego Forum Pasażerskich Przewozów Intermodalnych LINK. Pobierz formularz:... »

2007.04.27: Rozpoczynamy międzynarodowy projekt - LINK

Zielone Mazowsze w ramach działań Centrum Zrównoważonego Transportu przystapiło do międzynarodowego projektu naukowo-wdrożeniowego LINK - Europejskie Forum Pasażerskich Podróży Multimodalnych. Projekt jest finansowany ze środkow Szóstego... »

2007.04.23: Konserwator Przyrody o pałacu Bruhla i linii autobusowej na ul. Dewajtis

Warszawa 23.04.2007 r. Do: Komisja Architektury Gospodarki Przestrzennej Urbanistyki i Ekologii Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy dotyczy: posiedzenia w dniu 24 kwietnia 2007 r. W związku z otrzymanym faksem zawiadamiającym o posiedzeniu... »

2007.04.05: Zapytanie poselskie w sprawie dojazdu do UKSW

Z prawie rocznym opóźnieniem dowiedzieliśmy się o wystąpieniu posłanki Joanny Fabisiak na temat dojazdu do UKSW. Ponieważ jest to bardzo istotny element w sprawie ważnej dla wielu mieszkańców Bielan, publikujemy je wraz z odpowiedzią, aby... »

2007.04.02: Przezroczyste ekrany to zagrożenie dla ptaków

Opinia dot. znaczenia ekranów dźwiękochłonnych przy trasach komunikacyjnych, ze względu na ochronę ptaków Ruch kołowy, zarówno w miastach jak i na terenach pozamiejskich, powoduje znaczną śmiertelność ptaków, jako skutek ich kolizji z... »

2007.03.15: Koreferat do analizy budowy i wielkości parkingów P+R

Celem opracowania Analiza budowy i wielkości 9 parkingów typu Parkuj i Jedź..., wykonanego przez Andrzeja Szaratę w Krakowie w lipcu 2006, jest wstępna analiza budowy parkingów przesiadkowych Park and Ride dla 9 lokalizacji, określanych... »

2007.03.08: Alternatywa dla tras szybkiego ruchu w aglomeracji warszawskiej

Niniejszy tekst nie w pełni odzwierciedla stanowisko Zielonego Mazowsza, publikujemy go jednak jako ciekawy głos w dyskusji na temat przyszłości komunikacji w Warszawie. Autor jest radnym Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Śródtytuły... »

2007.02.23: Wielki Post od samochodu?

Przewodniczący Episkopatu Niemiec, kardynał Karl Lehmann wezwał Niemców, by w okresie Wielkiego Postu w miarę możliwości powstrzymywali się od jazdy samochodem. Nawiązując do postępujących na Ziemi zmian klimatycznych kardynał Lehmann... »

2007.02.01: Społeczności i ich rozwiązania

(fragment pracy magisterskiej Komunikacyjne problemy wielkich aglomeracji - aspekty administracyjno-prawne) Miasto położone na południu Brazylii, a jednak znacznie różniące się od pozostałych aglomeracji tego kraju. Nie ma... »

2006.12.28: Inwestycje transportowe w budżecie Warszawy na rok 2007

Niniejszy krótki raport zawiera przegląd wybranych inwestycji transportowych, zawartych w projekcie budżetu Warszawy na rok 2007, pod kątem zgodności z polityką transportową i efektywności wydatkowania zaplanowanych środków. Oparty jest... »

2006.12.17: Czy niekontrolowany rozwój transportu zaszkodzi polskiej gospodarce?

Rozmowa "Zielonego Światła" - z dr. Andrzejem Kassenbergiem, prezesem Instytutu na rzecz Ekorozwoju rozmawia Melania Żalińska. Uważa Pan, że rozwój transportu może obniżyć w nadchodzących latach konkurencyjność polskiej gospodarki. Wydaje... »

2006.12.15: Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu w Polsce

Europejska Polityka Transportowa do 2010 roku jako jeden z głównych warunków swej wykonalności wymienia internalizację kosztów zewnętrznych transportu poprzez pełne wdrożenie zasady "zanieczyszczający płaci". Umożliwi to bowiem pojawienie... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-298 | Dodaj nowy