Pismo MDL-15-0309-01-MS

Do Burmistrza Dzielnicy Ursynów.

Nawiązując do informacji o planach budowy sygnalizacji świetlnej na ul. Dereniowej na wysokości Domu Kultury Imielin (między przystankami „Warchałowskiego”), proszę o informacje na temat pozostałych planów względem tej ulicy. Wedle wcześniejszych deklaracji, miały bowiem na niej zostać wytyczone pasy rowerowe.

Zmiana przekroju ulicy wynikająca z wytyczenia pasów rowerowych, uniemożliwiałaby wyprzedzanie się samochodów na przejściu dla pieszych, co stanowi podstawowy czynnik zwiększający ryzyko wypadków w tym miejscu. W połączeniu z progami wyspowymi, takie rozwiązanie byłoby nie tylko znacznie tańsze, ale i efektywniejsze od sygnalizacji świetlnej.

Przewagę zwężenia jezdni w połączeniu z uspokojeniem ruchu potwierdzają doświadczenia z innych miast, np. Gdańska.

Przykładem może być przejście przez ulicę Czyżewskiego, gdzie w 2014 r. światła na przejściu zastąpiono fizycznym uspokojeniem ruchu (progami wyspowymi usytuowanymi bezpośrednio przed azylami, tak by niemożliwe było ich ominięcie).

Takie rozwiązanie nie tylko skutecznie poprawiło bezpieczeństwo na jezdni, powodując że 95% kierowców nie przekraczało znacząco 40 km/h, lecz również skróciło o 70-85% czas oczekiwania pieszych przed przejściami, czyli poprawiło płynność ruchu. Liczba wypadków spadła zaś do zera.

Powyższe doświadczenia wskazują, że montaż sygnalizacji świetlnej może przynieść odwrotne skutki – prowokując kierowców do szybszej, a przez to bardziej niebezpiecznej i głośniejszej jazdy oraz wydłużając czas oczekiwania na przejściu. Wątpliwości budzi też racjonalność ponoszenia bezpośrednich kosztów budowy i utrzymania sygnalizacji w sytuacji, gdy odpowiednia organizacja ruchu i wyposażenie jezdni czyni ją zbędną. W związku z tym sugeruję rezygnację z jej budowy lub przesunięcie przynajmniej na 2017 rok, tak by możliwa była ocena, czy po zmianie przekroju jezdni nadal jest ona potrzebna.

Starsze wiadomości - w kronice.