Poniżej przedstawiamy niektóre z kolejnej partii odpowiedzi na pisma składane przez odwiedzających nasze stoisko na tegorocznym Dniu Ziemi [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>].

Odpowiedzi z Biura Drogownictwa

Pasy autobusowe i parkowanie

W nawiązaniu do wniosku złożonego do Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy, uprzejmie informuję, że:

1. wydzielanie pasów ruchu autobusów na terenie m.st. Warszawy jest w planach i ich wyznaczanie będzie realizowane sukcesywnie, co powinno spowodować zwiększenie płynności ruchu autobusów.

2. m.st. Warszawa będzie dążyć sukcesywnie do likwidacji nielegalnego parkowania na chodnikach, odblokowania chodników dla pieszych i ograniczenia możliwości zaparkowania w centrum przez rozszerzenie strefy płatnego parkowania oraz egzekwowanie przestrzegania zakazu parkowania.

3. Zarząd Dróg Miejskich ma w swoich zadaniach inwestycyjnych realizację ścieżki rowerowej w ul. Żwirki i Wigury.

Ścieżka przy al. Niepodległości

W nawiązaniu do wniosku złożonego do Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy, uprzejmie informuję, że ścieżka rowerowa w Al. Niepodległości jest w planach i będzie realizowana przy okazji przeprowadzania remontu nawierzchni. Ww. remont nie znajduje się w harmonogramie prac remontowych na rok 2008. Fragment powinien być realizowany w roku 2009 przy okazji prac związanych z modernizacją Al. Wilanowskiej.

Ścieżka przy al. Solidarności

W nawiązaniu do wniosku złożonego do Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy, uprzejmie informuję, że budowa ścieżki rowerowej w ul. Radzymińskiej/Al. Solidarności leży w planach inwestycyjnych Zarządu Dróg Miejskich, rozpoczęcie budowy było planowane na rok 2008. Przedłużenie inwestycji do Centrum M1 nie jest wykluczone, szczególnie w świetle planowanej budowy nowych obiektów Decathlonu i innych firm.

Kładka pod mostem Grota

W nawiązaniu do wniosku złożonego do Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy, uprzejmie informuję, że planowane jest wykonanie kładki rowerowej, mocowanej do dolnych przęseł Mostu Grota-Roweckiego. Wykonanie ww. inwestycji powinno nastąpić przy okazji rewaloryzacji Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego.

[We wszystkich pismach:]

Z poważaniem,
Mieczysław Reksnis
Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji

Do wiadomości:
Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Starsze wiadomości - w kronice.