Organizacje Ekologiczne

1. Aleksander Buczyński - Stowarzyszenie "ZIELONE MAZOWSZE"

2. Marcin Harembski - POLSKI KLUB EKOLOGICZNY, Okręg Mazowiecki

3. Jerzy Narkiewicz-Jodko - LIGA WALKI Z HAŁASEM, Oddział Warszawski

Organizacje i Instytucje Interesu Publicznego

1. Augustyn Dobiecki - TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WARSZAWY

2. Marcin Flieger - KOMENDA STOŁECZNA POLICJI, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

3. Jacek Poniewierski - STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW KOMUNIKACJI SZYNOWEJ, Prezes SSKS

4. Waldemar Wierzbicki - Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych "ALTER EGO"

Eksperci i Nauka

1. Andrzej Brzeziński - POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Instytut Dróg i Mostów

2. Marek Roszkowski - BIURO PLANOWANIA ROZWOJU W-WY S.A., Prezes BPRW

3. Liliana Schwartz - "POLPLAN" Sp. z o.o.

Przedsiębiorcy

1. Jerzy Herman - ZWIĄZEK PRACODAWCÓW WARSZAWY I MAZOWSZA

2. Andrzej Kamiński - AFK INTERNATIONAL

3. Krzysztof Ksit - SPEDPOL S.A.

Miasto

1. Grzegorz Dziemieszczyk - ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

2. Paweł Mudant - ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

3. Antoni Wilim - ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Starsze wiadomości - w kronice.