Zazieleniamy Śródmieście

W ciągu ostatnich 5 lat w Warszawie wyciętych zostało ponad 110 tysięcy drzew (dane Biura Ochrony Środowiska w Warszawie z 2016 r.). Oznacza to, że dziennie w stolicy znika aż 60 drzew. W zamian za usunięte drzewa posadzonych zostało 50 tysięcy sztuk, czyli ponad 60 tysięcy drzew zniknęło, a ich strata nie została w żaden sposób zrekompensowana. Dodatkowo, drzewa, które są nasadzane często są słabej jakości i nie wytrzymują ciężkich miejskich warunków. W ramach przeciwdziałania tej tendencji Zielone Mazowsze kontynuuje proces sadzenia drzew w stolicy [zobacz >>>], współpracując z ZGN poszczególnych dzielnic.

W listopadzie posadziliśmy łącznie 45 sztuk drzew w dzielnicy Śródmieście. Drzewa zastały posadzone przy ulicach: Elektoralnej, Bednarskiej, Konwiktorskiej i Sanguszki oraz między Waryńskiego i Śniadeckich. Co istotne zapewniamy również trzyletnią pielęgnację posadzonych drzew, nie obciążając dodatkowymi kosztami dzielnicy. Mamy nadzieje, że za zaoszczędzone w ten sposób pieniądze dzielnica posadzi kolejne drzewa, których w Śródmieściu szczególnie potrzebujemy.

Zdjęcia

Bednarska

Bednarska - przed zasadzeniem

Bednarska - po zasadzeniu

Elektoralna

Elektoralna - jedno z miejsc nasadzeń przed zasadzeniem

Elektoralna - w trakcie

Elektoralna - niektóre z pozostałych świeżo posadzonych drzew

Waryńskiego/Śniadeckich

Waryńskiego/Śniadeckich - przed zasadzeniem.

Waryńskiego/Śniadeckich - po zasadzeniu.

Konwiktorska, Sanguszki

Sanguszki - na etapie prac koncepcyjnych.

Sanguszki - po zasadzeniu.

Konwiktorska - po zasadzeniu.

Konwiktorska - po zasadzeniu.