14. W rejonie projektowanego wjazdu na teren Błoń Elekcyjnych dla służb miejskich należy zaplanować wygrodzenia zapobiegające wjeżdżaniu pojazdów nieuprawnionych. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że kierowcy wykorzystują istniejący wjazd techniczny na Błonia, aby alejkami parkowymi dojeżdżać samochodami na teren boiska KS Orzeł. W związku z tym na chodniku i w osi drogi rowerowej należy uwzględnić słupki blokujące u-12c. W osi wjazdu należy zaś przewidzieć składaną blokadę parkingową.