3. Należy doprojektować połączenie pasów ruchu dla rowerów w ul. Saskiej z projektowanym przejazdem przez ul. Waszyngtona, w szczególności możliwość wjazdu z drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Waszyngtona na pas ruchu dla rowerów w ul. Saskiej w kierunku południowym.