Do 18 stycznia można składać wnioski do planu zagospodarowania otoczenia stacji kolejowej Warszawa Włochy. Poniżej przedstawiamy nasze pomysły.

Pismo ZM-18-0776-01-AB

Do Prezydent m.st Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Nawiązując do ogłoszenia nt. planu miejscowego dla rejonu stacji PKP Warszawa Włochy, zgłaszam następujące wnioski:

1. W planie powinny zostać ujęte wydzielone drogi rowerowe:
a. wzdłuż torów (jako element trasy szybkiego ruchu do centrum - „rowerostrady”) z przejazdem w poziomie zero nad ul. Chrobrego,
b. w tunelu drogowym pod torami kolejowymi.

2. W planie powinno zostać uwzględnione dojście do peronów od strony zachodniej (ul. Łamanej).

3. W planie należy uwzględnić miejsce na szerokie i wygodne pochylnie do tunelu na perony, tak by uniknąć niewygodnych i niefunkcjonalnych labiryntów z szeregiem ostrych zakrętów. W tym celu można przewidzieć np. stopniowe obniżanie terenu od przystanku PKP Włochy 01 w stronę stacji, tak by plac znalazł się w zagłębieniu (podobnie do placu przed stacją metra Centrum).

Apeldoorn - stopniowe obniżanie placu dworcowego między ulicą a tunelem pod torami. Źródło: Google Street View.

4. Jezdnie ul. Chrobrego mogą zostać zbliżone do siebie, co pozwoli na odzyskanie terenu obecnie zajętego przez szeroki pas drogowy.

5. Należy rozważyć przeniesienie przystanku autobusowego w kierunku północnym za skrzyżowanie z ul. Popularną wraz z zapewnieniem dodatkowego wyjścia na kolejowy peron wyspowy ze wschodniego ciągu pieszego w tunelu. Pozwoli to na usprawnienie przesiadek autobus/pociąg.