2016.06.30: Zielona Świętokrzyska

ZM-16-0693-01-MS

Do: Zarząd Dróg Miejskich.

Nawiązując do informacji o konsultacjach Zielonej Świętokrzyskiej, zgłaszam następujące uwagi;

1. Odnośnie nasadzeń wzdłuż ulicy:

- drzewa sąsiadujące z miejscami parkingowymi powinny być osłonięte przed najeżdżającymi samochodami przy pomocy niskich wygrodzeń lub zieleni (żywopłotu lub niskiej roślinności w donicy) - w innym przypadku samochody będą najeżdżać na systemy korzeniowe drzew. Przemawia to za wariantem 2 (por. ilustracja #5), zwłaszcza biorąc pod uwagę nagminne wykorzystywanie miejsc równoległych do parkowania skośnego.

- w przypadku roślinności między DDR a chodnikiem, należy zwrócić uwagę na zastosowanie roślinności stwarzające mniejsze ryzyko wchodzenia w światło/skrajnię DDR. W tym przypadku nie ma tak dużego znaczenia odporność roślinności na najeżdżanie samochodów.

2. Odnośnie placu Powstańców Warszawy:

- na placu powinny zostać zasadzone drzewa, m.in. w celu zapewnieniu cienia i ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, co dyskwalifikuje wariant 3,

- w uporządkowanej przestrzeni śródmiejskiej korzystniej prezentują się drzewa zasadzone w szpalerach, tak jak w wariancie 2,

- ilość zieleni na placu Powstańców powinna być większa niż przewidziana we wszystkich wariantach. We wszystkich na placu dominującą powierzchnią jest powierzchnia betonowa, co jest sprzeczne z ideą i opisem projektu do budżetu partycypacyjnego. W przypadku chęci zachowania określonej powierzchni przestrzeni utwardzonej, np. na potrzeby targowe, dodatkowa przestrzeń powinna zostać pozyskana z dwu-trzykrotnie przewymiarowanych jezdni (ograniczenie ich przekroju do dwóch jezdni po jednym pasie ruchu lub jednej z dwoma pasami ruchu).