Zapraszamy do pobrania sprawozdań z działalności stowarzyszenia za rok 2016.

Sprawozdanie merytoryczne: PDF, 505 kB

Sprawozdanie finansowe

- informacje ogólne: PDF, 206 kB

- rachunek zysków i strat: PDF, 238 kB

- bilans: PDF, 199 kB

- informacja dodatkowa: PDF, 207 kB