Znak końca odcinka targowego. Jest to wariant stałych ulic handlowych wspomnianych na przykładzie Wiednia.