Jadąc z Polski, najprościej przesiąść się w Wiedniu. Jest to jedna ze stacji umożliwiających załadunek/rozładunek nieco większego bagażu (głównie w relacji Wiedeń - Hamburg).