Możliwość skrętu w prawo dla samochodów to niekoniecznie powód, by dopuszczać ich ruch po pasie dla autobusów. Warto też odnotować przejścia dla pieszych w linii chodnika, bez utrudniania ruchu poprzez ich odsuwanie od skrzyżowania. Aż dziw, że w Austrii nie ginie więcej pieszych niż w Polsce.