Co do zasady, tam gdzie nie ma wydzielonej drogi dla rowerów, należy dopuścić ich ruch po buspasie. Warto zwrócić uwagę, że buspas jest fizycznie wydzielony z jezdni.