W przypadku innych większych pojazdów, których ruch powinien być przyspieszony względem samochodów, jednym z rozwiązań są pasy dla autobusów. W tym przypadku jest to jeden z dwóch pasów w danym kierunku. W przeciwnym również znajdują się dwa pasy ruchu: jeden ruchu ogólnego, drugi dla rowerów.