Są one przejezdne nawet dla pojazdów większych od śmieciarek.