Koszykowa, odcinek z wydzieloną jednokierunkową drogą dla rowerów.