Zdjęcie z 14 grudnia 2016 r. Oznakowanie poziome i sygnalizacja już gotowe, oznakowanie pionowe wciąż po staremu.