Jedna trzecia z jednej trzeciej

Na nasz raport z realizacji I etapu Programu Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy do roku 2020 [zobacz >>>] zareagował Pełnomocnik Prezydenta ds. komunikacji rowerowej. W dość emocjonalnym wpisie na popularnym portalu społecznościowym zarzucił analizie tendencyjność i usprawiedliwił niewielkie postępy w realizacji I etapu (który powinien się był zakończyć w 2016 r.) tym, że równolegle realizowane są też kolejne etapy. Stwierdził, że zrealizowano już 1/3 całego Programu, a nie tylko jego I etapu. Sprawdziliśmy jak jest w rzeczywistości.

Prawda jest taka, że [...] program jest zrealizowany w 1/3 - stwierdził Pełnomocnik Prezydenta ds. komunikacji rowerowej. Niestety, przeszacował postępy w realizacji o 200%.

Pełen zakres przyjętego w 2013 r. Programu Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy do roku 2020. Czy rzeczywiście została wykonana już 1/3 z oznaczonych czerwoną kreską tras?

Treść Programu można znaleźć na stronie:

rowery.um.warszawa.pl/sites/rowery.um.warszawa.pl/files/program_rozwoju_tras_rowerowych.pdf

Etap I

Etap I Programu omówiliśmy szczegółowo 2 tygodnie temu [zobacz >>>]. Dla przypomnienia: z planowanych do 2016 r. 57,7 km zrealizowano 17,1 km (30%), a kolejne 5,6 km (10%) jest w budowie.

Poniżej zestawienie odcinków wykonanych lub w budowie z kolejnych etapów.

Etap II

W II etapie planowana była m.in. budowa tras rowerowych w ul. Mickiewicza od Potockiej do dworca Gdańskiego, po zachodniej stronie Czerniakowskiej, na Puławskiej w kierunku granicy miasta, na Nowym Świecie i placu 3 Krzyży, na Połczyńskiej, Wolskiej, al. Solidarności od Feminy do placu Bankowego, na moście Śląsko-Dąbrowskim, Grójeckiej od Banacha do placu Zawiszy, pasy rowerowe w ciągu Mazowiecka - pl. Powstańców - Szpitalna - Krucza oraz na Tamce i Zajęczej, modernizacja ścieżki na Modlińskiej. Szczegółowy wykaz można znaleźć w Programie na stronach 197-201. W tabeli poniżej wymieniamy tylko zadania, które zostały choć częściowo wykonane lub rozpoczęto ich realizację w terenie.

Zadanie ulica / odcinek plan wg Programu [km] zrealizowano [km] w budowie [km] (kwiecień 2017) uwagi
2B Batorego (al. Niepodległości – Waryńskiego) 0,4 0,4 z budżetu partycypacyjnego
2E Pole Mokotowskie 0,8 0,8
8C Raszyńska 0,7 0,2 wykonano 450 m, ale tylko w jednym kierunku, dlatego liczymy 50%
11K al. Słowiańska 0,2 0,2 likwidacja drogi dla rowerów
11K park Stawy Kellera 0,2 0,2 budowa niedokończona i niezabezpieczona, wypadek śmiertelny
16H al. Solidarności (Wyb. Helskie – wejście do Parku Praskiego) 0,3 0,3
17A Kasprzaka (Wolska – al. Prymasa Tysiąclecia) 0,9 0,3 wykonane przez dewelopera
17A Kasprzaka (al. Prymasa Tysiąclecia – Bema) 0,2 0,2 prowizoryczne poszerzenie ciagu pieszo-rowerowego
22C Wawelska / S (Raszyńska - al. Niepodległości) 1,1 1,1 remont chodnika
23B Rzymowskiego / S 1,1 1,1
23G Sikorskiego 4,0 0,2
36A Mokotowska (Piękna – al. Armii Ludowej) 0,8 0,2
POZOSTAŁE 62,5
RAZEM 73,2 2,5 2,7
% 3% 4%

Z planowanych 73,2 km w terenie wykonano 2,5 km (3%). W budowie jest kolejne 2,7 km (4%), głównie na Polu Mokotowskim i w jego okolicach.

Etap III

Etap III to m.in. św. Wincentego, Popiełuszki, dokończenie al. Jana Pawła II, cała al. Niepodległości, Puławska od Dolnej do Waryńskiego, al. Krakowska do granicy miasta, Grochowska, Płowiecka i Czecha, Lucerny, dokończenie ciągu Radiowa - Dywizjonu 303. Szczegółowy wykaz można znaleźć w Programie na stronach 201-204. W tabeli poniżej wymieniamy tylko zadania, które zostały choć częściowo wykonane lub rozpoczęto ich realizację w terenie.

Zadanie ulica / odcinek plan wg Programu [km] zrealizowano [km] w budowie [km] (kwiecień 2017) uwagi
4C E. Plater (al. Jerozolimskie – Koszykowa) 0,7 0,5 0,1
21A Koszykowa 1,7 0,6 350 m pasa obustronnego + 500 m tylko w 1 kierunku
30A Wołoska 1,8 1,8 w ramach budowy II jezdni Wołoskiej
37A Targowa (Ząbkowska – Zamoyskiego) 0,7 0,4 malowanie na chodniku, bez przejazdów
POZOSTAŁE 70,2
RAZEM 75,1 3,3 0,1
% 4% 0%

Z planowanych 75,1 km w terenie wykonano 3,3 km (4%), z tego ponad połowę w ramach budowy drugiej jezdni Wołoskiej. Reszta to pasy rowerowe na części Koszykowej, kontraruch na Emilii Plater (z budżetu partycypacyjnego [zobacz >>>]) i malowany chodnik na części Targowej.

Powstańców Śląskich

Ul. Powstańców Śląskich została ujęta w Programie (i to jako element korytarz nr 1), nie przypisano jej jednak (zapewne przez przeoczenie) do żadnego z etapów realizacji. Z pomocą przyszedł budżet partycypacyjny, dzięki któremu w (opóźnionej [zobacz >>>]) budowie jest 23% planowanej infrastruktury na tej ulicy.

Zadanie ulica / odcinek plan wg Programu [km] zrealizowano [km] w budowie [km] (kwiecień 2017) uwagi
1A Powstańców Śląskich (Conrada – Radiowa) 3,6
1B Powstańców Śląskich (Górczewska – Połczyńska) 3,7 0,3 1,7 z budżetu partycypacyjnego
RAZEM 7,3 0,3 1,7
% 4% 23%

Podsumowanie

Etap plan wg Programu [km] zrealizowano [km] w budowie [km] (kwiecień 2017) % zrealizowany % w budowie
Etap I 57,7 17,1 5,6 30% 10%
Etap II 73,2 2,5 2,7 3% 4%
Etap III 75,1 3,3 0,1 4% 0%
RAZEM ETAPY 206,0 22,9 8,4 11% 4%
Poza etapami 7,3 0,3 1,7 4% 23%
RAZEM 213,3 23,2 10,1 11% 5%

Starannie przejrzeliśmy zawartość Programu Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy do roku 2020, nie udało się jednak potwierdzić tezy Pełnomocnika o realizacji 1/3 jego całości. Od 2013 r. wykonane w terenie zostało 11% Programu. Jeśli utrzyma się aktualne tempo realizacji, Program zostanie w całości zrealizowany w ciągu 27 lat. W 2041 r. Warszawa będzie rowerowo mniej więcej w tym miejscu, w którym np. Gdańsk był w 2006 r.