Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zorganizowało 11 maja w Warsztacie konferencję pt. Transport - szanse i wyzwania dla Warszawy w kontekście jakości powietrza [zobacz >>>]. Goście z Niemiec zaprezentowali dobre praktyki, m.in. strefy ograniczonej emisji, a prelegenci z Polski przedstawili swoje wizje rozwoju transportu w Warszawie.

Poniżej udostępniamy do pobrania prezentacje z konferencji.

Koncepcja wprowadzenia korytarza niskoemisyjnego w Warszawie – Łukasz Franek (Via Vistula): PDF, 3496 kB

Dobre praktyki na przykładzie Niemiec:

- cz. I – Heiko Balsmeyer (Verkehrsclub Deutschland): PDF, 6596 kB

- cz. II – Gregor Kolbe (Verkehrsclub Deutschland): PDF, 6078 kB

Problem zatok autobusowych – Marcin Jackowski (Zielone Mazowsze): PDF, 5617 kB

Koncepcje rozwoju transportu w Warszawie -

- dyr. Mieczysław Reksnis (Biuro Drogownictwa i Komunikacji w Warszawie): PDF, 11632 kB

- Michał Beim (Instytut Sobieskiego): PDF, 3344 kB

- Michał Wolański (Szkoła Główna Handlowa): PDF, 1098 kB