Przejazdy rowerowe w ramach Festiwalu Architektury

We wrześniu odbędzie się w Warszawie 2. Festiwal Architektury.

Jego organizatorzy przewidzieli w programie bardzo interesujące wydarzenie i zaprosili nas do współpracy przy jego organizacji.

W piątek 8 września odbędą się przejazdy rowerowe przez miasto pod hasłem Garnitury na rowery, na które gorąco zapraszamy.

Idea przejazdów

Celem przejazdów jest aktywne włączenie przedstawicieli rynku nieruchomości i budownictwa w rozmowy o przyszłości miast. Potrzeba dialogu i organizacji tego typu spotkań płynie ze zmian, jakie zachodzą w wyniku rozwoju miast.

W ciągu ostatnich 40 lat obserwujemy rozlewanie się takich aglomeracji jak warszawska czy krakowska, co podraża komunikację i obniża standard życia mieszkańców. Aby zapobiegać negatywnym skutkom zmian przestrzennych, władze dużych miast coraz częściej postulują zagęszczenie zabudowy, co rodzi konflikty. Wychodząc zza biurek, zmierzymy się z problemami miasta w praktyce. Omówimy sprzeczności infrastrukturalne, wyzwania stojące przed urbanistami i planistami. Wspólnie postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy czeka nas komunikacyjna katastrofa, czy może za parę lat będziemy mieszkać w miastach przyjaznych, zdrowych i estetycznych? Poprzez ten projekt chcemy dać wszystkim możliwość zabrania głosu w temacie planowania zielonych miejsc, transportu, dojazdów, chodników i ścieżek rowerowych.

Uczestnikiem tego spotkania może być każdy i każdy może zabrać głos. Do udziału zapraszamy zwłaszcza:

- przedstawicieli inwestorów i zarządców budynków, którzy stawiają nowe inwestycje i planują kolejne, ale też dbają o udogodnienia dla użytkowników ich biur (parkingi dla rowerzystów, udostępnianie rowerów);

- najemców biur, którzy codziennie dojeżdżają do pracy korzystając z dostępnych środków transportu;

- urbanistów i planistów, którzy mają realny wpływ na zmianę kształtu miast;

- uczestników Festiwalu Architektury;

- wszystkich, którym przyszłość miast nie jest obojętna.

Wyniki rozmów uczestników przejazdu rowerowego przedstawimy podczas konferencji, która odbędzie się 20 września w ramach Festiwalu Architektury jako wstęp do panelu dyskusyjnego zatytułowanego „Miasta Przyszłości”.

Jak to będzie wyglądać?

- start w piątek 8 września, o godzinie 16:30

- wyznaczone są dwa punkty startowe (Prosta 70 i Grzybowska 58) oraz różne trasy przejazdu (na uczestników czekać będą mapy z wytyczoną trasą)

- w punktach startowych przygotowane będą rowery, które zostaną oddane do dyspozycji uczestników (jest również możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu ze swoim rowerem), każda grupa będzie miała wyznaczonego opiekuna ze strony organizatora

- uczestnicy otrzymają do omówienia / wykonania konkretny problem / zadanie

- przejazd zakończy się na Bulwarach nad Wisłą, gdzie odbędzie się spotkanie z Marleną Happach, architekt m. st. Warszawy, która opowie o planowanych działaniach dotyczących ruchu rowerowego, inwestycji nadwiślanych, itp.

- w nieformalnej atmosferze, która sprzyja wymianie poglądów, omawiane będą także spostrzeżenia i wnioski z przejazdu

Uwaga: mile widziany strój biurowy!

Podczas wydarzenia nagrany zostanie materiał wideo, który zostanie zaprezentowany podczas Festiwalu Architektury jako wstęp do dyskusji "Miasta przyszłości".

Nadal można zapisać się na przejazd. Chętnych prosimy o zarejestrowanie się poprzez stronę Festiwalu Architektury, a w uwagach podanie wybranego punktu startowego:

architecture.eurobuildconferences.com/

Serdecznie zapraszamy!