Nowe Włochy

2498 - Bezobsługowe stacje naprawcze dla rowerów
W dzielnicy brakuje miejsc gdzie samodzielnie można naprawić swój sprzęt rowerowy. Projekt ma na celu propagowanie zdrowego trybu życia poprzez wsparcie rowerzystów.

Stare Włochy

854 - Samoobsługowa stacja naprawy rowerów przy SP 94 i Parku ze Stawami Cietrzewia
Samoobsługowa stacja drobnych napraw rowerów przy SP 94 i Parku ze Stawami Cietrzewia z narzędziami do naprawy rowerów i pompką z uniwersalnym adapterem.

2032 - Zielone Włochy - nasadzenie drzew, krzewów, utworzenie łąk kwietnych, kwietników, ochrona kasztanowców, hotele dla owadów, kaczkomat.
Jedyny obejmujący tak dużo aspektów projekt proekologiczny w obszarze Stare Włochy. Swoim zakresem obejmuje: ustawienie kaczkomatu (automatu z karmą dla kaczek), założenie dwóch łąk kwietnych oraz kwietnika, nowe nasadzenia drzew i krzewów, ustawienie 4 hoteli dla owadów, ukwiecenie Fortu V Włochy oraz wykonanie zabiegu mikoryzy na 48 kasztanowcach.

2079 - Nasadzenia zieleni na ulicach Starych Włoch - nowe drzewa, krzewy i kwiaty w Mieście Ogrodzie Włochy
Projekt polega na dokonaniu nasadzeń drzew, krzewów, kwiatów i dekoracyjnych pnączy na ulicach Starych Włoch - zarówno ruchliwych jak np. ul. Popularna, Cegielniana, jak i mniejszych jak np. ul. Płużańska, Naukowa, Gryczana, Starowiejska. Celem jest dodatkowe zazielenienie/ukwiecenie dzielnicy i poprawa estetyki naszej przestrzeni miejskiej w duchu idei Miasta Ogrodu Włochy.

1286 - Posadzenie drzew wzdłuż Alej Jerozolimskich
Posadzenie wzdłuż północnej strony Alej Jerozolimskich w rejonie od ul. Popularnej do PKP Aleje Jerozolimskich 33 drzew liściastych.